donderdag 10 november 2016

Wandeltoertjes op Zuid-Beveland

Een koude, maar droge en zonnige morgen! Zo hebben we het graag!

We parkeren in 's-Heer Hendrikskinderen. Het kleine dorpje is ontstaan in de late Middeleeuwen. Dit kerkringdorp ligt op een uitloper van de kreekrug, waarop Goes is gesticht. Het dorp vormde samen met 's-Heer Arendskerke tot 1970 een zelfstandige gemeente.  In dat jaar kwam de herindeling en gingen de beide dorpen deel uit maken van de de gemeente Goes. 

Hier de Hervormde kerk met nog delen uit de 15de eeuw.We  trekken via het Poelbos de natuur in! Natuur in overvloed: dijken, plassen, poelen, meren, akkerland, polders...en heel veel dieren: hazen, konijnen, eenden, vogels, meeuwen. Zelfs een ree snelde ons voorbij!  Te vlug voor de foto!

Wandelen door het bos is een verademing na de regen van de voorbije dagen...


Naar 's-Heer Arendskerke.
Eén van de vele poelen.
De molen van EindewegeSoms is een fitness-oefening nodig...Langs vele dijken tussen de akkers en weilanden
En zo komen we aan bij Oosterschenge.

De Schenge is een voormalige zeearm, die het eiland Wolphaartsdijk scheidde van de kern van Zuid-Beveland. Deze zeearm was van groot belang voor de scheepvaart vanuit Goes.  Maar in de 18de eeuw wordt hij te ondiep.  Door de afdamming van de Schenge verdwijnen de getijdenstromen en voltrekt de aanslibbing zich in een hoog tempo.  Landbouwgrond kan men dan goed gebruiken en de gebieden rondom de oude zeearm worden ingepolderd. Van de zeearm de Schenge blijven 2 restgeulen over: de Westerschenge en de Oosterschenge. De restgeul van deze laatste is omvangrijker en wordt omzoomd door laagliggende weilanden.


In het gebied van de Schenge komen we de Bruine Kiekendief tegen. Deze roofvogel houdt van open, moerasachtige gebieden met veel riet.  Tegen het invallen van de duisternis zoeken de kiekendieven elkaar op en brengen gezamenlijk de nacht door, soms met tientallen tegelijk. Meestal liggen deze slaapplaatsen op een rustige plek, ergens in een rietveld.

We vervolgen onze weg langs de Oude Zeedijk en arriveren uiteindelijk in Goes. Tijd voor een natje en een droogje...


Ondertussen is het beginnen miezeren...maar die laatste hevige regenvlaag was er nu écht te veel aan!  Het wordt weer kleren drogen vanavond...

Morgen belooft men beter weer. Afwachten dus...


(Knooppunten:25-26-28-27-29-22-17-45-10-37-34-13-14-15-80-91-32-34-25)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten